Η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου ανέλαβε πρόσθετη χωριστή πρωτοβουλία για την χρηματοδοτική ενίσχυση του εγχώριου τουριστικού κλάδου.

Ειδικότερα το πρόγραμμα που θα υλοποιήσει η Τράπεζα θα επιτρέψει σε περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου να αποκτήσουν πρόσβαση σε χαμηλότοκα δάνεια με σκοπό την ανακαίνιση και την αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών της χώρας.

Όπως ανέφεραν σχετικά οικονομικά δημοσιεύματα, η απόφαση για παροχή πρόσθετων ενισχύσεων από τη Τράπεζα είχε ληφθεί στο πλαίσιο του World Youth Forum που έλαβε χώρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ, η δε υλοποίηση της πρωτοβουλίας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2020.

Μεταξύ των μέτρων που προβλέπει το πρόγραμμα περιλαμβάνονται η οικονομική βοήθεια και η μερική, κατά το ήμισυ, απαλλαγή από χρέη τουριστικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση σε περιοχές της χερσονήσου Σινά, καθώς και η απαλλαγή ιδιωτών που απασχολούνται στον τουριστικό κλάδο και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες από την πληρωμή τόκων δανείων.