Την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών για την άρση της αρνητικής αναγνωρισμότητας των νησιών, που πλήτττονται από το μεταναστευτικό-προσφυγικό, Λέσβου, Χίου και Σάμου, ζητεί με επιστολή του στην ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού και τα συναρμόδια υπουργεία, ο κ. Περικλής Π. Αντωνίου, Μέλος του ΔΣ του ΞΕΕ και τ. Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου.

Στην επιστολή επισυναπτει δημοσιεύματα του Tornos News και σχετικά στατιστικά στοιχεία για τις τουριστικές αφίξεις στα τρία νησιά. 

Κοι Υπουργοί,

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, που όλα συνηγορούν υπέρ του υπόψη θέματος, – και των προτάσεων, (α) σχετ. -, προτείνεται, πριν να ‘ναι… πολύ αργά, ανάλογη (τουλάχιστον) αντιμετώπιση, (β) και (γ) σχετ., και με ‘’έξυπνη κινητροδότηση’’ Τακτικών πτήσεων, CHARTERS και Χαμηλού Ναύλου, για τα πολύπαθα νησιά της ΠΒΑ, τελευταίας στην Ανταγωνιστικότητα μεταξύ των 268 Περιφερειών της ΕΕ, όπου τίποτα σήμερα δεν είναι εδώ το ίδιο με πριν και με την άλλη Ελλάδα!

‘’Στοχοποιημένα’’ τα νησιά μας διεθνώς – ‘’φυλακές’’ κατατρεγμένων, ταλαιπωρημένων ψυχών – μ’ αρνητική Αναγνωρισιμότητα/Εικόνα/Ψυχολογία, παρακολουθούν… ‘’ανήμπορα’’ ν’ αντιδράσουν, την πτώση των CHARTERS και των ταξιδιωτικών τους εισπράξεων, (δ) και (ε) σχετ., καθώς και την κατάρρευση όλων των δεικτών τους (Κοινωνικών, Οικονομικών, Δημογραφικών, Αναπτυξιακών κ.α.)

Οικογενειακές/Πολύ Μικρές/Μικρές, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, εξωστρεφείς, συναλλαγματοφόρες, Εντάσεως Εργασίας (και Παγίων, κυρίως οι Τουριστικές/Ξενοδοχειακές) Επιχειρήσεις, δίχως καν… Λογιστήριο εντός των Εταιρειών τους, ούτε ‘’στρατιές’’ εξειδικευμένων/έμπειρων Στελεχών, όπως π.χ. Οικονομολόγων, Νομικών, Μηχανικών, Λογιστών/Φοροτεχνικών, Μελετητών, Ειδικών Συμβούλων κ.α., που διαθέτουν οι Μεγάλες Επιχειρήσεις/Όμιλοι – στερούμενες (οι Μικρές) ακόμα και επαρκως καταρτισμένου προσωπικού – και ‘’φτωχοποιημένα’’ Νοικοκυριά/Επαγγελματίες, (έχοντας όλοι τους τις ίδιες επιβαρύνσεις/υποχρεώσεις, όχι όμως και τα ιδια εισοδηματα η τζιρους/δικαιώματα), που προσπαθούν εναγωνίως με νύχια και δόντια, παρά τις αντιξοότητες, να σταθούν στα πόδια τους και να επιβιώσουν, πριν δημιουργηθούν μη αναστρέψιμες καταστάσεις!

Δίχως μεγάλα Έργα/Ανωδομές/Γενικές Υποδομές και κυρίως Ειδικές, για τις πλούσιες Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού, που διαθέτουν, με τους αναρίθμητους Φυσικούς και Ανθρωπογενείς πόρους και αξίες τους, ούτε μεγάλες Ευκαιρίες και Γεγονότα (Εθνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς εμβέλειας).

Πέρα των προαναφερθέντων:

· Η μικρή τουριστική περίοδος (και λόγω γεωγραφικής θέσης, κλιματολογικών συνθηκών κ.α.), οι ιδιαίτερα χαμηλές Πληρότητες/Τζίροι/αφίξεις CHARTERS (και επισκεπτών), δίχως Χαμηλού Ναύλου Πτήσης, ούτε Υδατοδρόμια/Υδροπλάνα – αν και… νησιά – και συνακόλουθα συνολικές ετήσιες Τουριστικές Εισπράξεις Λέσβου, Χίου, Σάμου κάτω του 1% των συνολικών της Χώρας

· Τα μικρά μεγέθη, οι χαμηλοί δείκτες, οι ‘’επαχθείς’’ υποχρεώσεις/επιβαρύνσεις/Φόροι, Χαράτσια, Εργοδοτικές Ασφαλιστικές Εισφορές, Πρόστιμα, Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα κ.α.), ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ με τη Φέρουσα Πλουτοδοτική τους ικανότητα, π.χ. το ίδιο ύψος Εργοδοτικών Ασφαλιστικών Εισφορών, Προστίμων, Πνευμ./Συγγενικών Δικαιωμάτων κ.α., ανεξάρτητα… Τζίρου, Δεικτών Προορισμού, Είδους Επιχείρησης (Εντάσεως ή μη Εργασίας/Παγίων) κ.λπ.

· Τα απαγορευτικά Ναύλα, με τα ανεπαρκή ή και ‘’προβληματικά’’ δρομολόγια, η ανύπαρκτη ρευστότητα, οι υποστελεχώμενες και οι, δίχως δική τους ευθύνη, ‘’υποαμοιβόμενες/υποενημερωμένες’’ Υπηρεσίες.

· Οι χρόνιες (10 ετιών) στρεβλώσεις/παθογένειες της Διοίκησης, σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες/μειονεξίες των Προορισμών της ΠΒΑ, και την Εθνοκτόνο Γραφειοκρατία, καθιστώντας τους πάντες, Επιχ/σεις, Επαγγελματίες, Νοικοκυριά… ‘’υπαλλήλους των υπαλλήλων’’ των Συνεργατών τους και των Υπηρεσιών, απειλώντας τα πάντα με… ‘’εξαφάνιση’’ – κόντρα στο Δημόσιο και Εθνικό Συμφέρον και στην προσδοκώμενη Ανάπτυξη (που… ‘’την ακούμε και δεν τη βλέπουμε’’), πέρα των εντάσεων, που προκύπτουν απ’ τις ανιστόρητες (καθόλου φιλικές) αναφορές, αθέμιτες πρακτικές, αυθαίρετες συμπεριφορές κ.α. της γείτονας/Μεγάλης Χώρας, βαθαίνουν ακόμα περισσότερο το χάσμα, που μας χωρίζει απ’ τους Αναπτυγμένους/Αναγνωρίσιμους Προορισμούς (με τις ίδιες υποχρεώσεις, όχι όμως και με τις ίδιες δυνατότητες)

ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ

  • Στην άρση της ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ μας
  • Στην αποκατάσταση όρων ΙΣΟΤΙΜΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  • Στη ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
  • Στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ,

βιώνοντας μία ιδιότυπη… ‘’ΑΝΑΠΗΡΙΑ’’, μακράν του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου και ακόμα… χειρότερα!

Αναμφίβολα, η συμμετοχή των ‘’Μικρών/Αδυνάτων’’ Νομικών ή και Φυσικών Οντοτήτων, Ευαίσθητων/Μειονεκτικών Προορισμών, στις υποχρεώσεις/επιβαρύνσεις τους… ‘’κατά τι λιγότερο’’, απ’ ότι τους αντιστοιχούν και στα δικαιώματα/ελαφρύνσεις τους… ‘’κατά τι περισσότερο’’, απ’ όσα τους αναλογούν, σε συνδυασμό  με εμπλουτισμό υποδομών/ανωδομών/ευκαιριών/γεγονότων, προσέλκυσης Τακτικών/Έκτακτων/Χαμηλών Ναύλων Πτήσεων, αύξηση Κονδυλίων και Προγραμμάτων για επενδύσεις, ενίσχυση ρευστότητας, παροχή έξυπνων ‘’διευκολύνσεων/ελαφρύνσεων/κινήτρων’’ για επιμήκυνση της Τουριστικής τους περιόδου κ.α. να περιόριζαν τις διογκούμενες δια-χωρο-χρονικές ανισότητες και ‘’συγκρούσεις’’, υπέρ της Εργασιακής και Κοινωνικής Ειρήνης, Ευημερίας, Προόδου, Ανάπτυξης κ.λπ., προαπαιτούμενα για τα παραπάνω (Α), (Β), (Γ), (Δ) και κατακτήσεις του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου.  

Κύριοι  Υπουργοί,

Προσβλέπουμε στην παρέμβασή σας, για την άρση των Ανισοτήτων – ‘’Τίποτα πιο άνισο απ’ την ίση μεταχείρηση των άνισων’’ (Αριστοτέλης) και την αποκατάσταση της ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, αμβλύνοντας το ολοένα διευρυνόμενο Χάσμα, που μας χωρίζει από άλλους Προορισμούς/Περιφέρειες της Χώρας μας και της Ε.Ε., μετατρέποντας τα συγκριτικά μας μειονεκτήματα σε πλεονεκτήματα, για μια… καλύτερη θέση της ΠΒΑ στην Ανταγωνιστικότητα, μεταξύ των 268 Περιφερειών της ΕΕ. και όχι μόνο…

Υ.Γ. Οι Οικογενειακές, Πολύ Μικρές, Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, (που σύμφωνα με σχετική Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2012, για την Ελλάδα, αντιπροσώπευαν το 99,1% του συνόλου των Επιχειρήσεων, κάλυπταν το 69,9% της οικονομικής προστιθέμενης αξίας και το 85,1% της Απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα) είναι τόσο πολύτιμες για την Κοινωνία και Οικονομία, όσο είναι η Βιοποικιλότητα για τη Φύση, και όπως όλα τα πολύτιμα έχουν… το κόστος τους!!!