Ένα τετραετές πρόγραμμα τουριστικής προβολής ύψους 200.000 ευρώ ενέκρινε ο Δήμος Σπετσών, κατόπιν της παρουσίασης της μελέτης του σχετικού marketing plan προώθησης των Σπετσών.

Συγκεκριμένα, η ανωτέρω μελέτη η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από τον  Εμπορικό και Βιοτεχνικό Σύλλογο Σπετσών, καταδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους ο Δήμος μας θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο συνεχές μεταβαλλόμενο και μονίμως εξελισσόμενο τουριστικό περιβάλλον.

Εξάλλου, ο τουρισμός ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης της οικονομίας του νησιού, αποτελεί μια σίγουρη και σταθερή δεξαμενή θέσεων εργασίας και προσδίδει προστιθέμενη αξία σε πολλούς άλλους συνδεδεμένους με την τουριστική δραστηριότητα παραγωγικούς κλάδους.

Πρωταρχικός άξονας του προγράμματος είναι η προστασία της ναυαρχίδας της οικονομίας του νησιού και η αναβάθμιση του τουριστικού του προϊόντος, ούτως ώστε οι Σπέτσες να μετατραπούν σε κορυφαίο προορισμό του διεθνούς τουριστικού χάρτη.

Απαραίτητη κρίθηκε η στοχευμένη προβολή των πλεονεκτημάτων του νησιού σε ένα παγκοσμιοποιημένο ψηφιακό ανταγωνιστικό περιβάλλον, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την προσέλκυση υψηλότερης αξίας τουριστικών ομάδων, την αύξηση του μέσου εσόδου ανά επισκέπτη αλλά και το άνοιγμα σε νέες αγορές.

Τέλος, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος, επιδιώκεται ο εμπλουτισμός του παραδοσιακού προϊόντος Ήλιος και Θάλασσα με περισσότερα τουριστικά προϊόντα υψηλότερης αξίας, όπως είναι ο θεματικός, πολυμορφικός, συνεδριακός, πολιτισμικός και αθλητικός τουρισμός, ο τουρισμός ευεξίας και οι συνδυαστικές επισκέψεις των τουριστών.