Σε νέες δράσεις τουριστικής προβολής προβαίνουν οι Δήμοι Πειραιά και Αγρινίου, με στόχο την ενδυνάμωση του τουριστικού προϊόντος των περιοχών.

Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά ενέκρινε την πραγματοποίηση της προώθησης και τουριστικής προβολής του Πειραιά, Destination Piraeus, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, συνολικού προϋπολογισμού 24.180 ευρώ.

Παράλληλα, ο Δήμος Αγρινίου ενέκρινε την προμήθεια έντυπου υλικού για το τμήμα τουρισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Το έντυπο το οποίο θα δημιουργηθεί σε 1.500 αντίτυπα των 18 σελίδων, θα περιέχει χάρτη του Δήμου και θα προβάλλει την πόλη, τις αρχαιότητες, τα βυζαντινά μνημεία, τις αθλητικές και εναλλακτικές δραστηριότητες, τη φύση, τα έθιμα, την πολιτιστική δραστηριότητα και τα προϊόντα του τόπου, ενώ θα διανέμεται σε εκθέσεις για τον τουρισμό αλλά και σε επίσημους επισκέπτες του Αγρινίου.