Τη δέσμευσή του στη παγκόσμια μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής μέσω της Στρατηγικής για το Κλίμα και το Περιβάλλον S0AR επανέλαβε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού και Ταξιδιών (WTTC), που αντιπροσωπεύει τον ιδιωτικό τομέα του τουρισμού παγκοσμίως, σε εκδήλωση με τίτλο Climate Action που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Κλιματικής Αλλαγής των Ηνωμένων Εθνών, COP25.

Η πρωτοβουλία έχει στόχο να γίνει ο κλάδος των ταξιδίων και του τουρισμού ουδέτερος κλιματικά μέχρι το 2050 και για αυτό το σκοπό θα τεθούν στόχοι βάσει της επιστήμης, των μέτρων αξιοποίησης της ενέργειας, της ανανεώσιμης ενέργειας και πρωτοβουλιών για τη μείωση της χρήσης πλαστικού.

Το WTTC θα δημιουργήσει επίσης πρόγραμμα Συνεργατών Βιώσιμων Ταξιδίων και Τουρισμού, το οποίο θα αναδεικνύει εταιρίες που λαμβάνουν μέτρα σε αυτό το πεδίο και θα παρουσιάζει τις καλύτερες πρακτικές μέσω της τράπεζας γνώσεων αειφορίας, Sustainability Knowledge Hub.

Ο τουρισμός και τα ταξίδια είναι ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους παγκοσμίως στηρίζοντας μία στις 10 θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο και με συμβολή 10,4% στο παγκόσμιο ΑΕΠ. Ωστόσο, ευθύνεται για το 5% των παγκόσμιων εκπομπών θερμοκηπίου.