Στο πλαίσιο των ενεργειών για την διατήρηση και ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από την Τουρκία, ο Δήμος Χίου θα διοργανώσει παρουσίαση της Χίου στη Σμύρνη που θα απευθύνεται στους υφιστάμενους και δυνητικούς επαγγελματικούς εταίρους της Χίου στη γειτονική πόλη της Τουρκίας.

Στόχος αποτελεί η ενίσχυση της προβολής του νησιού στα Τούρκικα ΜΜΕ και η δημιουργία νέων επιχειρηματικών συνεργασιών με Τour Οperators εξερχόμενου τουρισμού. Σύμφωνα με τον Δήμο παρά την πτωτική τάση που εμφανίζει το ρεύμα επισκεπτών από την Τουρκία το έτος 2019, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, η γειτονική χώρα παραμένει η σημαντικότερη αγορά για την Χίο από οικονομικής απόψεως. Η προωθητική ενέργεια θα περιλαμβάνει την διοργάνωση δράσης στη Σμύρνη από 4 έως 8 Δεκεμβρίου  με τη χρήση του απαιτούμενου υποστηρικτικού υλικού που θα παραχθεί για την εκδήλωση όπως και με έντυπο υλικό προώθησης, που θα διατεθεί από το Τμήμα Απασχόλησης, Ναυτιλίας και Τουρισμού του Δήμου Χίου.