Η μείωση της σπατάλης του φαγητού είναι ένα παγκόσμιο θέμα, στο οποίο πιστεύουμε ότι  πρέπει να συμβάλουμε ενεργά.

Για το λόγο αυτό στα πλαίσια του 1ου Μεσογειακού Διαγωνισμού για Chef & Pastry Chef ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με το ΜΠΟΡΟΥΜΕ, προσφέροντας μέσω κοινωφελών φορέων, στους ανθρώπους που βρίσκονται σε επισιτιστική ανασφάλεια ό,τι παραμένει σωστά συντηρημένο και αποθηκευμένο στο διαγωνισμό,. 

Κοινός σκοπός μας ο περιορισμός της σπατάλης τροφίμων, και προωθούμε:

ΚΑΜΙΑ ΜΕΡΙΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΧΑΜΕΝΗ https://www.boroume.gr/