Παράταση στην προθεσμία επιστροφής πληρωμών προγραμματισμού μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, δόθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ην. Βασιλείου στα τουριστικά γραφεία που πωλούσαν διακοπές της Thomas Cook.

Συγκεκρινένα, σήμερα, Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου, το τμήμα διαχείρισης αεροπορίας της ATOL απέστειλε περαιτέρω οδηγίες στα τουριστικά γραφεία που διέθεταν στην αγορά πακέτα του Thomas Cook, συμβουλεύοντάς τα να επιστρέψουν όλα τα χρήματα προγραμματισμού στο Ταμείο Αερομεταφορών. 

Μετά την κατάρρευση του Thomas Cook τα τουριστικά γραφεία κλήθηκαν να κρατήσουν τα χρήματα προγραμματισμού, δηλαδή τα ποσά που πληρώνουν οι καταναλωτές και δεν είχαν περάσει ακόμα στην Thomas Cook.

Η παράταση έχει σκοπό να περιορίσει τα προβλήματα στην ταξιδιωτική βιομηχανία μετά την κατάρρευση του τουρ οπερέιτορ.

Μια υπηρεσία αιτήσεων επιστροφής χρημάτων ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 7 Οκτωβρίου σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην επεξεργασία των αιτημάτων των καταναλωτών στην ATOL.

Στη συνέχεια η ATOL ξεκίνησε τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων στους πελάτες του Thomas Cook, πριν δώσει οδηγίες σχετικά με τα χρήματα προγραμματισμού, μια διαδικασία που συχνά ολοκληρώνεται μέσα σε ένα μήνα.

Εάν τα οι πληρωμές προγραμματισμού επιστραφούν στο Ταμείο Αεροπορίας μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020, τα τουριστικά γραφεία θα μπορούν να τιμολογήσουν στο Ταμείο τέλος διεκπεραίωσης ύψους 50 λιρών (συν ΦΠΑ) για κάθε κράτηση ώστε να καλυφθούν τα σχετιζόμενα κόστη διαχείρισης, αναφέρει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Ωστόσο τονίζει ότι τα τουριστικά γραφεία που περίμεναν αποδείξεις της προμήθειάς τους από τον Thomas Cook δεν θα είναι σε θέση να την αφαιρέσουν από τις πληρωμές που οφείλονται στο Ταμείο Αεροπορίας.