Την 29η Οκτωβρίου 2019 υπό το συντονισμό της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΔΙ.Π.ΘΑ.Π) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), πραγματοποιήθηκε άσκηση αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης με την ονομασία «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ IΙI 2019»,  η οποία έλαβε χώρα στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας.             

Σκοπός της άσκησης ήταν η από κοινού εκπαίδευση και συνεργασία των αντιρρυπαντικών σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την αντιμετώπιση τυχόν πραγματικού περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας. Στην άσκηση συμμετείχαν τρία (03) αντιρρυπαντικά σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και ειδικότερα το ΠΛΣ 413 (Κ.Λ/Χ Ελευσίνας),  το ΠΛΣ 417 (Κ.Λ/Χ Λαυρίου) και το ΠΛΣ 420 (Κ.Λ/Χ Πειραιά) καθώς και τα περιπολικά σκάφη ΠΛΣ 335 και ΠΛΣ 108 (Κ.Λ/Χ Ελευσίνας).

Ειδικότερα, η άσκηση αφορούσε εικονικό περιστατικό διαρροής πετρελαιοειδών στη θάλασσα κατόπιν πρόσκρουσης Δ/Ξ έμφορτου με αργό πετρέλαιο σε ύφαλο, με επακόλουθο την εισροή υδάτων και την βύθιση αυτού σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αρχικά, έγινε ρίψη φράγματος από το ΠΛΣ 413 με επιτυχή αποτελέσματα, σε σύντομο χρόνο και με ορθή ανάπτυξη επί της εικονικής πετρελαιοκηλίδας. Ακολούθως, έγιναν προσεγγίσεις δύο εκ των αντιρρυπαντικών σκαφών με σκοπό την απάντληση ρυπασμένων υδάτων και συγκεκριμένα από τα ΠΛΣ 420 και ΠΛΣ 417, ενώ με βάση το σενάριο της άσκησης ΠΛΣ 413 παρέλαβε υλικά απορρύπανσης από την Κεντρική Αποθήκη Υλικών Απορρύπανσης (Κ.Α.Υ.Α.) Ελευσίνας η οποία είχε τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Τέλος, από ΠΛΣ 417 αναπτύχθηκε πλωτό φράγμα πνευστού τύπου,  όπου και ρυμουλκήθηκε από τα ΠΛΣ 417 και ΠΛΣ 420 με σκοπό το σχηματισμό U ως προς τη συγκέντρωση πετρελαιοειδών και την μετέπειτα περισυλλογή τους.