Η δημιουργία και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Υπαίθρου Κρήτης του πρώτου στην Ελλάδα, για την ενίσχυση του συστήματος υποστήριξης των φορέων της Κρήτης που ασχολούνται ή σχεδιάζουν για την κρητική ύπαιθρο, ανακοινώθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης σε συνάντηση του περιφερειάρχη με τον πρύτανη του Πολυτεχνείου, με επιστήμονες συνεργάτες του και εκπροσώπους τοπικής αναπτυξιακής εταιρείας.

Η ίδρυση του Παρατηρητηρίου γίνεται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και την αναπτυξιακή εταιρεία «Πλοηγό» και θα καλύψει την Κρήτη, όλους τους Δήμους με “κτίσιμο” πιλοτική έναρξη και εφαρμογή από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου.

Τη σημαντικότητα και τον ρόλο του παρατηρητήριου τόνισαν, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και οι παριστάμενοι στην σύσκεψη που όπως ανέφεραν, με την έναρξη λειτουργίας, πρόσφατα, του Παρατηρητήριου επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η ανάδειξη της δυναμικής της κρητικής υπαίθρου αλλά και οι κίνδυνοι που την απειλούν, οι προοπτικές αλλά και οι προϋποθέσεις που μπορούν να διασφαλίσουν τις επιθυμητές εξελίξεις. Κι όλα αυτά, όπως διευκρινίστηκε θα γίνονται μέσα από την συγκέντρωση, παρακολούθηση, ανάλυση κι επεξεργασία των σχετικών με το θέμα δεδομένων και την επιστημονική στη συνέχεια τεκμηρίωση προτάσεων, εισηγήσεων και κατευθύνσεων με αποδέκτες εκείνους τους φορείς της Κρήτης που σχεδιάζουν και αποφασίζουν για την κρητική ύπαιθρο.

Βασικός στόχος του Παρατηρητηρίου, όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης και οι άλλοι συμμετέχοντες εκπρόσωποι είναι να συμβάλει στην αποκρυπτογράφηση των μεταβολών που συντελούνται και επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την ύπαιθρο της Κρήτης μέσα από τη συστηματική συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία κι αποκωδικοποίηση Πληροφοριών και Δεδομένων που την αφορούν. Την επιστημονική ευθύνη λειτουργίας του Π.Υ.Κ. έχει το Πολυτεχνείο Κρήτης με τη συνεργασία του ”Πλοηγού Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή” (παγκρήτιος μη κερδοσκοπικός φορέας αυτοδιοικητικών, αναπτυξιακών, αγροτικών, τουριστικών και πολιτιστικών σχημάτων). Επίσης αναφέρθηκε, ότι για την λειτουργία του Παρατηρητήριου (Π.Υ.Κ ) για τις ανάγκες συγκέντρωσης, καταγραφής κι επεξεργασίας στοιχείων, θα διαθέτει μια ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων αποκλειστικά για την κρητική ύπαιθρο. Θα δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα προς τους αρμόδιους φορείς, ιδίως σε Περιφέρεια, Δήμους και Αναπτυξιακούς φορείς, μέσω εισηγήσεων, προτάσεων, κατευθύνσεων, κλπ. διαχέοντας παράλληλα προς την κρητική κοινωνία, πληροφορίες που θα τη βοηθούν και θα την οδηγούν σε μεγαλύτερη συμμετοχή σε σχεδιασμούς κι αποφάσεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα διοργανώνονται σχετικές εκδηλώσεις ενημέρωσης, σεμινάρια άτυπης εκπαίδευσης , ενώ θα αναπτύσσονται μέσω του Π.Υ.Κ. δράσεις μεταφοράς καλών πρακτικών καθώς και συνεργασίες με χώρους και ιδρύματα έρευνας μελέτης κι εκπαίδευσης, από την Ελλαδικό και το Εξωτερικό.

Ο κ. Αρναουτάκης επισήμανε πως «στοχεύουμε με την στήριξη των φορέων στην ενδυνάμωση της ενδοχώρας-υπαίθρου. Η δημιουργία και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Υπαίθρου Κρήτης του πρώτου στην Ελλάδα, έρχεται να υπογραμμίσει την προσπάθεια της Περιφέρειας για την ενίσχυση του συστήματος υποστήριξης των φορέων της Κρήτης που ασχολούνται ή σχεδιάζουν για την Κρητική ύπαιθρο», ενώ είπε παράλληλα ότι πρόκειται «για μία σημαντική πρωτοβουλία που αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι η Περιφέρεια Κρήτης θέλει να συνεργάζεται με τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα του νησιού. Πολυτεχνείο Κρήτης, πλοηγός μια αναπτυξιακή εταιρεία της αυτοδιοίκησης και Περιφέρεια συνεργάζονται για το παρατηρητήριο υπαίθρου. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της υπαίθρου που μαζί με το παρατηρητήριο για την αγορά εργασίας που υλοποιούμε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα δώσουν σημαντικά οφέλη σε κάθε περιοχή της Κρήτης».

ΑΠΕ