Αναπτυξιακά έργα για την αξιοποίηση και την ανάδειξη της Υπαίθριας Αγοράς Λέρου»

-Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης ενημερώθηκε από τον υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη, για την υπογραφή της ένταξης του έργου «Αποκατάσταση, επαναχρησιμοποίηση και ανάδειξη της Υπαίθριας Αγοράς Λέρου» με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 2.014.800 ευρώ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020. Δικαιούχος του προγράμματος είναι ο Δήμος Λέρου. Με το έργο αυτό, χρηματοδοτείται η αποκατάσταση του κτηρίου της Υπαίθριας Αγοράς στο Λακκί της Λέρου και η επαναλειτουργία του ως διαδραστικό Μουσείο Αγροδιατροφής.

Με την απόφαση αυτή, δήλωσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου, προχωρούμε στην υλοποίηση ενός ακόμα έργου που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη της Λέρου, ενός έργου που προβάλει τη σημαντική πολιτιστική και επιχειρηματική δραστηριότητα του νησιού. Η αξιοποίηση και η ανάδειξη του εμβληματικού κτηρίου της υπαίθριας αγοράς στο Λακκί και η επαναλειτουργία του ως «Μουσείο Αγροδιατροφής» που θα φιλοξενεί εργαστήρια για την εκπαίδευση των επισκεπτών σε θέματα διατροφής, με χώρους έκθεσης και προβολής τοπικών προϊόντων, αίθουσα συνεδριάσεων, βιβλιοθήκη και αρχείο για την ιστορία της Λέρου, θα δώσει σημαντική ώθηση στις πολιτιστικές δραστηριότητες του νησιού. Το έργο θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο νησί, είναι ένα έργο πνοής για τους κατοίκους της Λέρου, αποτελώντας ταυτόχρονα μια παρέμβαση ουσιαστικής στήριξης της οικονομίας του νησιού.