Την ανάγκη βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου για τις άδειες λιμενικών υποδομών στην Ελλάδα, προς όφελος του τουρισμού και της ανάπτυξης, υπογραμμίζει η διοικούσα επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), με αφορμή το πόρισμα σχετικής ομάδας εργασίας που συνέστησε, το οποίο εστάλη στο αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
‘Οπως επισημαίνει η διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ, η δημιουργία ικανού δικτύου λιμένων αναψυχής, η βελτίωση των επιβατικών λιμένων ιδιαίτερα του νησιωτικού συμπλέγματος και η αποκατάσταση των ακτών της χώρας σε περιπτώσεις διάβρωσης, είναι κάποιοι από τους βασικούς μεσοπρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας και άρα πρέπει να δοθεί αυξημένη έμφαση. Βασική επιδίωξη της Πολιτείας, επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση, πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν απλοποίηση των διαδικασιών και η επίτευξη της ωρίμανσης ενός λιμενικού έργου το πολύ σε 12 μήνες αντί για τα δύο ώς τρία χρόνια, που είναι το σύνηθες διάστημα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Στο πόρισμα, που συνέταξε ομάδα εργασίας αποτελούμενοι από τους Σ.Χριστόπουλο (πολιτικό μηχανικό, συντονιστή). Θ. Καραμπά (καθηγητή Παράκτιας Τεχνικής του ΑΠΘ), Ο.Μεσοχωρίτη και Α.Πανίδη (πολιτικούς μηχανικούς) τονίζεται μεταξύ άλλων ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πρέπει να επικαιροποιηθεί στην κατεύθυνση  αναίρεσης των μεγάλων χρονικών καθυστερήσεων και της προσαρμογής στην ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, με βάση τις παρακάτω κατευθυντήριες προτάσεις:
*Η φιλοσοφία σχεδιασμού του λιμενικού έργου εξετάζεται από την ακτομηχανική μελέτη και ελέγχεται από έναν αρμόδιο φορέα (Π.χ Υπουργείο Υποδομών). Η ακτομηχανική μελέτη εμπεριέχει την κυματική μελέτη με αποτέλεσμα και ο έλεγχος της κυματικής προστασίας να γίνεται (βασική απαίτηση ενός λιμενικού έργου) και η εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων στις παρακείμενες ακτές να αξιολογείται (βασική περιβαλλοντική εκτίμηση λιμενικού έργου).
*Οι αρμόδιοι φορείς (μεμονωμένα ή μέσω της Ε.Σ.Α.Λ.) γνωμοδοτούν μία φορά κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπου ελέγχεται η σκοπιμότητα και ο σχεδιασμός του έργου ανάλογα με την αρμοδιότητα του κάθε φορέα.
*Μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων ελέγχεται η οριστική μελέτη του έργου από έναν αρμόδιο φορέα (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων οικείας Περιφέρειας).
*Για την άδεια εκτέλεσης του έργου ή της έκδοσης της απόφασης παραχώρησης επιλαμβάνεται ο αρμόδιος φορέας (Υπουργείο Οικονομικών, Αποκεντρωμένη Διοίκηση) χωρίς άλλες επιπλέον γνωμοδοτήσεις από εμπλεκόμενους φορείς στη διαδικασία αδειοδότησης ενός λιμενικού έργου.
*Σε περίπτωση απρόβλεπτων ακραίων καιρικών καταστάσεων (πχ σεισμοί, παρατεταμένοι θυελλώδεις άνεμοι κλπ) και την ανάγκη αντιμετώπισης έκτακτων ζημιών, όπου θα πρέπει με συνοπτικές διαδικασίες να υιοθετούνται βραχυπρόθεσμα τεχνικά μέτρα προστασίας των λιμενικών υποδομών μέχρι την οριστικοποίηση αναγκαίων βελτιώσεων, επιδιορθώσεων κ.α._