Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνει τη Συνάντηση του Διεθνούς Δικτύου Νησιών “Greening the Islands”, στις 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2019 στο ξενοδοχείο Galaxy στο Ηράκλειο.

Το Greening the Islands – «Πρασινίζοντας τα Νησιά» είναι ένα Παγκόσμιο Δίκτυο το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη και την προώθηση βιώσιμων λύσεων σε νησιά και άλλες απομακρυσμένες περιοχές.

Κύρια προτεραιότητα του Δικτύου είναι να ενισχύσει την ανάπτυξη μιας διευρυμένης έννοιας της «κυκλικής οικονομίας», η οποία θα περιλαμβάνει τους τέσσερις σχετικούς πυλώνες της Πράσινης Οικονομίας – ενέργεια, νερό, απόβλητα και κινητικότητα- αλλά και την γεωργία, τον οικολογικό τουρισμό, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις.

Το Παρατηρητήριο του Δικτύου Greening the Islands αποτελείται από μία ομάδα ειδικών με αντικείμενο την ανάλυση των νησιωτικών αναγκών και τον εντοπισμό καινοτόμων λύσεων στους παραπάνω τομείς για την υποστήριξη της εφαρμογής τοπικών στρατηγικών και παράλληλα, την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων. Το πρώτο έτος εργασίας θα περιλαμβάνει σχέδια προτάσεων για την ενέργεια, το νερό , τα απόβλητα και την κινητικότητα που εφαρμόζονται σε μια επιλεγμένη ομάδα νήσων, πιο συγκεκριμένα: το Αρχιπέλαγος Egadi (Favignana, Levanzo και Marettimo – Ιταλία), η Κρήτη, το Helgoland και το Μπορακάι των Φιλιππίνων. Η πρώτη επίσκεψη σε ένα από τα επιλεγμένα νησιά, θα διεξαχθεί στην Κρήτη.

οι εργασίες της συνάντησης θα ξεκινήσουν στις 9 το πρωί και διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα. Κατά την ανοικτή ενότητα – συνεδρία ολοκλήρωσης του Διημέρου, θα παρέχεται διερμηνεία από αγγλικά-ελληνικά και αντίστροφα.

Συνέντευξη τύπου (δηλώσεις για τα ΜΜΕ) την Παρασκευή 1 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι.