ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Δημήτρης Γάκης: «Η εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου αναγκαία και στις αεροπορικές συγκοινωνίες»

«Οι πρόσφατες δηλώσεις από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την καταρχήν αποδοχή της πρότασής μου για επέκταση του Μεταφορικού Ισοδύναμου (ΜΙ) στις αεροπορικές συγκοινωνίες, επιβεβαιώνουν την ορθότητα του αγώνα που με συνέπεια δίναμε από μήνες. Μια πρόταση, που είχα τεκμηριωμένα καταθέσει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σαν ένα ακόμα βήμα της εφαρμογής ουσιαστικής «νησιωτικής πολιτικής», που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των νησιωτών. Η άμεση υλοποίηση της επέκτασης του ΜΙ στις αεροπορικές συγκοινωνίες, στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος, θα καλύψει βασικές ανάγκες μετακίνησης των νησιωτών, ιδιαίτερα για τις πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες συμπολιτών μας (π.χ. για ζητήματα υγείας). Η διασφάλιση της ισότιμης παροχής μεταφορικών υπηρεσιών στους νησιώτες και η εξάλειψη των ανισοτήτων που προέρχονται από τα ιδιαίτερα χωρικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των νησιωτικών περιοχών, αποτελεί για εμάς στρατηγικό στόχο