Ημερομηνία: 20 μέχρι 23 Φεβρουαρίου 2019
Τοποθεσία: Σκύρος
Συμμετέχοντες: Διαχειριστές, Δημόσιοι Λειτουργοί και Σύμβουλοι Προορισμών, Φορείς Σχεδιασμού Πολιτικής, Τοπικοί Φορείς, Σπουδαστές Τουρισμού
Τρόποι κατάρτισης: Παρουσιάσεις & εκπαιδεύσεις πεδίου στην Χώρα της Σκύρου

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού Global Sustainable Tourism Council – GSTC​ και η οργάνωση Green Destinations GreenDestinations​ θα πραγματοποιήσουν το πρώτο κοινό τους Εκπαιδευτικό Σεμινάριο εστιάζοντας στις καλές πρακτικές για την αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση ενός προορισμού.

Θα προσφερθεί κατάρτιση και δυνατότητα πιστοποίησης και από τους δύο φορείς.