Η Υπουργός Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά, ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος του ΔΣ του Mediterranean Tourism Foundation, κατόπιν πρότασης της Προέδρου της Μάλτας ΑΕ Marie-Louise Coleiro Preca, ως αναγνώριση του ηγετικού ρόλου της Ελλάδας στην ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή της Μεσογείου. Η Υπουργός αποδεχόμενη την τιμητική πρόταση της Προέδρου της Μάλτας συμμετείχε στην ετήσια συνάντηση του MediterraneanTourismFoundation στη Μάλτα.

 

Το Mediterranean Tourism Foundation αποτελεί διεθνή πρωτοβουλία της Προέδρου της Μάλτας και συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO), για τη διαμόρφωση διεθνών προτεραιοτήτων και πολιτικών στον τουρισμό, με επίκεντρο τη Μεσόγειο. Επίτιμα μέλη του έχουν ανακηρυχθεί ο τέως Γενικός Γραμματέας του UNWTO, κ. TalebRifai, η ΑΕ Πριγκίπισσα της Ιορδανίας και Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNESCO, κα DanaFiras, καθώς και πρώην Υπουργοί Τουρισμού μεσογειακών χωρών, εκπρόσωποι διεθνών φορέων και εξέχουσες προσωπικότητες της ταξιδιωτικής αγοράς.

 

Η κα Κουντουρά.στην επίσημη τοποθέτησή της, αναφέρθηκε στην ελληνική τουριστική πολιτική και τις επιμέρους στρατηγικές της χώρας μας την τελευταία τετραετία, που έχουν οδηγήσει σε θεαματικά αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο αφίξεων, όσο και εσόδων. Τόνισε την αξία και σημασία του τουρισμού για τις χώρες της Μεσογείου, ως μία από τις πλέον σημαντικές παραγωγικές δραστηριότητες που επιδρούν συνολικά στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

 

Εξέφρασε στον Πρόεδρο του Mediterranean Tourism Foundation, κ. Tony Zahra, και το δραστήριο Γενικό Γραμματέα, κ. Andrew Agius Muscat, την υποστήριξη της Ελλάδας στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για την ισχυροποίηση του τουρισμού ως αναπτυξιακού τομέα στην ατζέντα των κυβερνήσεων των χωρών της Μεσογείου και τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τους ενημέρωσε για την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης στην έγκαιρη αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των κλυδωνισμών του Brexit στον τουρισμό. Με την παρέμβαση της Ελλάδας, εξασφαλίστηκε ότι θα  δημιουργηθεί επιτροπή για την προετοιμασία σε τεχνικό επίπεδο των κρατών-μελών για τον τουρισμό, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μέτρων έκτακτου σχεδιασμού, ακόμη και στην περίπτωση ασύντακτης αποχώρησης του Ην. Βασιλείου.

 

Επίσης, η Υπουργός συμμετείχε σε ειδική συνεδρίαση του οργανισμού “Mediterranean Womenin Tourism” για τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας στις κοινωνίες της Μεσογείου μέσα από τον τουρισμό. Υπογράμμισε τον ισχυρό ρόλο του τουρισμού ως δύναμη κοινωνικής αλλαγής, με τη συμβολή του οποίου τα οφέλη της ανάπτυξης μπορούν να διαχέονται συνολικά στην κοινωνία, προσφέροντας νέες δυνατότητες στις γυναίκες των χωρών της Μεσογείου στο επιχειρείν, την εκπαίδευση και την εργασία.