Στα πλαίσια  της έκθεσης mite  μεγάλο συνέδριο για τον τουρισμό υγείας .Στα πλαίσια της έκθεσης θα αναδειχθεί ο ιατρικός τουρισμός σαν κορυφαία συμβολή 365 ημέρες τουρισμός στην Ελλάδα .Κορυφαίοι  ομιλητές αλλά και σε συνεργασία με τα τουριστικά γραφεία ,περιφέρειες και όλους τους φορείς τουρισμού ,θα γίνει προσπάθεια να  φτιαχτούν ξεχωριστά πακέτα προορισμού για τον ιατρικό τουρισμό . Ραντεβού 19/22 Οκτώβριου MEC ΠΑΙΑΝΙΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΣΟΓΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  Πληροφορίες www.mite.gr  τηλ. 2110129575