Σύντομα θα παραχωρηθούν οι παραλίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, “η Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι έτοιμη και πολύ σύντομα θα δημοσιευθεί”, επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή του ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός, προσθέτοντας ότι το νομικό καθεστώς στο οποίο βασίζονταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις κρίθηκε αντισυνταγματικό από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Η ανακοίνωση αναφέρει αναλυτικά:
“Αν και ήταν κατανοητή η ανησυχία που έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό από παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκηση και από τους επιχειρηματίες του τουρισμού, με την αλλαγή του νομικού πλαισίου και με την υπογραφή της ΚΥΑ, διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι πρόθεση της Κυβέρνησης είναι η εισαγωγή μιας διαδικασίας που θα στοχεύει στην εδραίωση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης, στην υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος και ταυτόχρονα στην στήριξη των ΟΤΑ.
Παρόλο που το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεν είναι το επισπεύδον Υπουργείο, εντούτοις, λόγω αρμοδιοτήτων Νησιωτικότητας, έχουμε παρακολουθήσει από κοντά και έχουμε συμβάλει με απόψεις στην διαδικασία, τόσο της τροποποίησης του Άρθρου 13 του Νόμου 2971/2001, όσο και την σύνταξη της φετινής ΚΥΑ.
Συγκεκριμένα, η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που σύμφωνα με τον νόμο 2971/2001 καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλιών είναι ήδη έτοιμη και αναμένεται να δημοσιευτεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ισχύς της θα είναι μέχρι 31/12/19 και προβλέπει δημοπράτηση από ένα έως τρία έτη.
Βασικό σημείο αυτής είναι η διατήρηση για τους Δήμους του 70% επί των εισπράξεων από τα τιμήματα της παραχώρησης. Το 30% αποδίδεται στο Δημόσιο. Το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε, πρόσφατα και σε αλλαγή του νομικού πλαισίου (άρθρο 13 του 2971/2001) περί του τρόπου παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας, αφού το προηγούμενο νομικό καθεστώς, πάνω στο οποίο βασίζονταν οι προηγούμενες Κυβερνήσεις, κρίθηκε αντισυνταγματικό από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Για πολύ καιρό, ο μέχρι τώρα τρόπος δημοπράτησης των παραλιών, κρατούσε υγιείς επιχειρηματίες του τουρισμού σε καθεστώς ομηρίας, το δημόσιο συμφέρον δεν ήταν εξασφαλισμένο και σε πολλές περιπτώσεις οι διαδικασίες χαρακτηρίζονταν ως αδιαφανείς και χαριστικές για λίγους. Η Κυβέρνηση λύνει ένα ζήτημα που απασχολούσε μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των νησιών, στοχεύοντας στο να δημιουργηθούν συνθήκες για ώθηση της ανάπτυξης τους, ενώ παράλληλα θωρακίζει την δημόσια περιουσία από την αυθαίρετη εκμετάλλευση”.