Προχωρά το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του ορεινού όγκου των Αστερουσίων σε καινοτόμο λειτουργική περιοχή με χρονικό ορίζοντα το 2030, μετά την σχετική συμφωνία Δημάρχων Αρχανών–Αστερουσίων, Γόρτυνας και Φαιστού με το Επιμελητήριο Ηρακλείου.
Το σχέδιο αφορά σε μια δομημένη διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων και διατύπωσης δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές κοινωνίες, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα του αστικού σχεδιασμού με στόχο την επεξεργασία στρατηγικών λύσεων και δράσεων.
Οι Δήμαρχοι που συμμετείχαν στη σύσκεψη συμφώνησαν ομόφωνα στην αναγκαιότητα του προτεινόμενου σχεδιασμού και ανάθεσαν στο Επιμελητήριο Ηρακλείου την άμεση ενεργοποίηση του. 

Το σχέδιο παρουσιάστηκε στους Δημάρχους από στελέχη του Επιμελητηρίου, στο οποίο ανατέθηκε η άμεση εφαρμογή του.