Στην προκήρυξη της μελέτης οδικής ασφάλειας του ΒΟΑΚ, σε όλο του το μήκος, από το Καστέλι Κισάμου ως την Σητεία, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, προχώρησε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης.
Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Φώτη Καζάζη, στο πλαίσιο της μελέτης, θα εξεταστούν επικίνδυνα σημεία στα οποία απαιτείται παρέμβαση και θα καθοριστεί η προτεραιότητα των έργων οδικής ασφάλειας που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας του ΕΣΠΑ.
Η πρόσκληση ένταξης έργων στο πρόγραμμα έχει ήδη δημοσιευθεί και αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 20.000.000 ευρώ με δυνατότητα υπερδέσμευσης μέχρι και του 120% του προϋπολογισμού.