Τρία μεγάλα έργα “ανάσα” για τους κατοίκους νησιών στο νότιο Αιγαίο που θα βελτιώσουν και τις παρεχόμενες υπηρεσίες για τους επισκέπτες ξεκινάνε σε λίγους μήνες. Αφορούν σε υποδομές αναβάθμισης του περιβάλλοντος, και προστασίας του οικοσυστήματος στα νησιά Σίφνο, Θήρα και Κέα, συνολικού προϋπολογισμού 19.192.418 ευρώ, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 (με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής), με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου  Γιώργου Χατζημάρκου.
Πρόκειται για τα έργα “Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου”, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 9.258.575,10 ευρώ, “Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας”, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 3.540.496 ευρώ και “Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας”, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 6.383.670 ευρώ.
Το έργο “Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου” θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Απολλωνίας, Αρτεμώνα και Κάτω Πεταλίου και τους πολεοδομικούς θύλακες Λιαροκοπίου, Πεταλίου, Αγίου Λουκά, Εξαμπέλων και Καταβατής. Ειδικότερα, αφορά στην εξυπηρέτηση του μόνιμου πληθυσμού 2.585 και 3.155 κατοίκων για την 20ετία και την 40ετία αντίστοιχα και εποχικού πληθυσμού 7.445 και 9.100 για την 20ετία και την 40ετία αντίστοιχα. Το μήκος του δικτύου αποχέτευσης, σύμφωνα με την οριστική μελέτη, υπολογίζεται σε 23,4 χλμ.
Ως ημερομηνία έναρξης του έργου έχει οριστεί η 15η Δεκεμβρίου 2017 και αποπεράτωσης η 31η Δεκεμβρίου 2020.
Το έργο “Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας” αφορά στην επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, για την εξυπηρέτηση ισοδύναμου πληθυσμού 20.000 ι.κ. Η υφιστάμενη ΕΕΛ λειτουργεί πλέον της 20ετίας και έχει σήμερα δυναμικότητα 10.000 ι.κ., με συνέπεια να παρουσιάζονται προβλήματα σωστής λειτουργίας κυρίως κατά τη θερινή περίοδο, λόγω της συνεχούς αύξησης των παροχών. Το έργο θα καλύψει τις ανάγκες των Φηρών (Φηρά, Ημεροβίγλι και Βουρβούλο) και του Καρτεράδου, που προκύπτουν από την συνεχή τουριστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνεται επίσης και η κατασκευή νέου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.
Ως ημερομηνία έναρξης του έργου έχει οριστεί η 1η Νοεμβρίου 2017 και αποπεράτωσης η 30η Ιουνίου 2020.