Σεμινάριο Οδικής Συμπεριφοράς και Τουριστικής Συνείδησης διοργάνωσε για τους οδηγούς Τουριστικών Λεωφορείων ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού. Στόχος η συλλογική προσπάθεια για την βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Οι εκπρόσωποι της Τροχαίας έκαναν αναφορά στα θέματα της οδικής συμπεριφοράς, στους βασικούς κανόνες ασφάλειας αλλά και στις συνέπειες, οικονομικές και άλλες, από τα τροχαία ατυχήματα, ενώ έγινε παρουσίαση σε θέματα Τουρισμού και Τουριστικής Συνείδησης.