Ο Θόδωρος Παγκράτης, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ιονίων Νήσων, αναλαμβάνει τη διαχείριση του έργου της NCH Capital στην επένδυση στην Κασσιόπη, Κέρκυρας.
Η επένδυση περιλαμβάνει την δημιουργία μεικτού τουριστικού θέρετρου υψηλής αισθητικής, κάτω από την ομπρέλα της διεθνούς αλυσίδας με το κατασκευαστικό κόστος να ξεπερνά τον αρχικό υπολογισμό των €100 εκ.
Ο προσανατολισμός του έργου στρέφεται προς την αειφόρο και πράσινη ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία, ανάδειξη και αναβάθμιση του φυσικού πλούτου της περιοχής.
Προτίμηση δίνεται στον Έλληνα επαγγελματία, αποδεικνύοντας και εμπράκτως την εμπιστοσύνη της NCH Capital Inc., στο Ελληνικό δυναμικό, φιλοσοφία η οποία συνεχίζεται σε όλα τα στάδια υλοποίησης και λειτουργίας του έργου. Η επιλογή μελετητών και αρχιτεκτονικού γραφείου γίνονται με γνώμονα την εξειδίκευση τους στον περιβαλλοντικό και βιοκλιματικό σχεδιασμό δίνοντας έτσι το στίγμα και τον προσανατολισμό του έργου.
Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά και έμπρακτα στην ανάπτυξη του νησιού, μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την προσέλκυση επιπλέον επενδυτικού ενδιαφέροντος, αλλά και στην αναβάθμιση του παραθεριστικού προϊόντος της Κέρκυρας.