Αύξηση εσόδων και κερδών στα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου τριμήνου του 2017 η UPS. Σύμφωνα με ανακοίνωση καταγράφει αύξηση εσόδων κατά 6,2%, κερδών ανά μετοχή φτάνοντας στα $1.32 το πρώτο 1ο τρίμηνο· 5,0% και στα έσοδα στην αγορά των ΗΠΑ καθώς ο κλάδος των μεταφορών αυξάνεται σε συνέχεια της αυξανόμενης ζήτησης στο ηλεκτρονικό εμπόριο·
Τα διεθνή λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 529 εκατ. δολάρια·. Η αύξηση των λειτουργικών κερδών επηρεάστηκε αρνητικά από τις προσαυξήσεις στις τιμές των καυσίμων· Επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη για την προσαρμογή των κερδών ανά μετοχή για το έτος 2017.