Την Διακήρυξη για τα “Έξυπνα Nησιά- Smart Islands:Χάραξη Νέων Δρόμων για τα Νησιά της Ευρώπης” υπέγραψαν χθες σε ειδική τελετή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες εκπρόσωποι των νησιωτικών αρχών από όλη την Ευρώπη που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία “Έξυπνα Νησιά”.
Με την Διακήρυξη ενεργοποιούνται παροχές πολιτικής και οικονομικής υποστήριξης προς τα νησιά, ώστε αυτά να μεταβούν σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο που να προωθεί την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη.
Η πρωτοβουλία “Έξυπνα Nησιά” επιδιώκει την εξεύρεση πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την υλοποίηση έργων καινοτομίας που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη των νησιών. Το εγχείρημα, το οποίο υποστηρίζουν περίπου 200 ευρωπαϊκές τοπικές και περιφερειακές αρχές, συντονίζει το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ), με συνολικά 42 μέλη, εκ των οποίων και οι νησιωτικές Περιφέρειες της χώρας μας.
Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών, η πρωτοβουλία “Έξυπνα Νησιά” αναδεικνύει τις δυνατότητες υλοποίησης έργων στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της ήπιας κινητικότητας, της διαχείρισης απορριμμάτων και υδατικών πόρων, αξιοποιώντας τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Με “όχημα” την καινοτομία, τα έργα αυτά θα προσφέρουν λύσεις σε καίρια προβλήματα των νησιών.