Η προβολή του Ελληνικού Τουρισμού αλλά και η ανάληψη δράσεων κοινωνικής ευαισθησίας αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες του πλαισίου δράσης της Διοίκησης της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού-ΓΕΠΟΕΤ, για την ανάδειξη του ευρύτερου ρόλου της.
Συγκεκριμένα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κώστα Παλασκώνη και τον Γενικό Γραμματέα Άρη Μαρίνη στη διάρκεια φιλικού γεύματος με δημοσιογράφους, «η ΓΕΠΟΕΤ δεν αποτελεί φορέα διαμαρτυρίας αλλά ένα μοχλό δημιουργίας προς την κοινή κατεύθυνση της ανάδειξης των πλεονεκτημάτων της χώρας μας και της παρέμβασης για θέματα τουριστικής πολιτικής που διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα». 
Παράλληλα, ανακοινώθηκε η ανάληψη δράσεων κοινωνικού περιεχομένου με άξονες αφενός την οδική συμπεριφορά και ασφάλεια αλλά και την παροχή δυνατοτήτων περιηγήσεων και εκδρομών σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.