Πρόσκληση συμμετοχής στην έκθεση “Ελλάδος Γεύση” απευθύνει στους ενδιαφεόμενους η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συμπληρώνοντας έως την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 την φόρμα που θα βρουν εδώ.
Η Περιφέρεια συμμετέχει στην Έκθεση με κύριο στόχο την προώθηση των εμπορικών σχέσεων των παραγωγών τροφίμων και ποτών του Νοτίου Αιγαίου σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να προκύψουν τα μέγιστα δυνατά εμπορικά οφέλη για τους παραγωγούς της και να επιτευχθεί ένας από τους πρωταρχικούς της στόχους που είναι η προβολή, προώθηση και στήριξη του πρωτογενούς της τομέα.
Διευκρινίζεται ότι ως προς την επιλογή των εκθετών θα ληφθούν υπόψη κριτήρια όπως η πιστοποίηση των προϊόντων, η τυποποίησή τους, η παραγωγική τους δυναμικότητα και τέλος η ιδιαιτερότητά τους, καθώς ο αριθμός των θέσεων είναι συγκεκριμένος.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2241360567, κ.Τάνια Ρούσσου-Προϊσταμένη Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου και 2281082380, κ.Κωνσταντίνα Βλάχου-Προϊσταμένη Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων.