Εργα που θα αλλάξουν προς το καλύτερο το πρόσωπο της Σάμου εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χριστιάνας Καλογήρου. 
Πρόκειται για δύο έργα αναπλάσεων και αναβαθμίσεων περιοχών στη Σάμο, συνολικού προϋπολογισμού 572.000 ευρώ με παρεμβάσεις σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους και πιο συγκεκριμένα:
►Αναβάθμιση-διαμόρφωση Κήπου Βαθέος Σάμου, με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ.
►Αναβάθμιση-αποκατάσταση Πλατείας Πυθαγόρα, με προϋπολογισμό 172. 000 ευρώ.
“Αξιοποιώντας τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος, τόνισε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, παρέχουμε τη δυνατότητα για αναβάθμιση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των νησιών μας, στοχεύοντας τόσο στη συνολικότερη ανάδειξη των νησιών, όσο και στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων τους”.