Την ενιαία δράση “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ” θα παρουσιάσει ο Αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης αύριο Δευτέρα στις 10 το πρωί στο Ηράκλειο Κρήτης, στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Η δράση εντάσσεται στον συνολικότερο αναπτυξιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομίας για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και την αξιοποίηση του υψηλά μορφωμένου και καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.
Η συγκεκριμένη δράση που προωθεί την σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα -στηρίζοντας τους νέους ερευνητές και την νεανική και νεοφυή επιχειρηματικότητα- με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, έχει προϋπολογισμό 280 εκατομμύρια ευρώ και προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες επιχειρήσεις, ομάδες επιχειρήσεων, ή συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.
Οι προτάσεις θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται στις κατηγορίες:
α) Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις
β) Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς
γ) Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
Την ενημερωτική εκδήλωση διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 17 Μαΐου.
Περισσότερες πληροφορίες είναι αναρτημένες στους δικτυακούς τόπους www.antagonistikotita.gr και www.eyde-etak.gr