Στην τελική ευθεία για την χρηματοδότηση βρίσκεται το έργο-ανάσα για την Ρόδο του συστήματος ασφαλείας (ISPS) στο λιμάνι. Η Ρόδος σύντομα θα διαχειρίζεται ένα λιμάνι με προδιαγραφές σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρτ ασφαλείας, γεγονός που θα τονώσει την εμπορική, επιβατική και τουριστική κίνηση προσφέροντας πολλαπλές ευκαιρίες για την συνολική ανάπτυξη του νησιού.
Ήδη, εγκρίθηκε από την Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η μελέτη σκοπιμότητας για την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας (ISPS) στο λιμάνι της Ρόδου και διαβιβάστηκε μαζί με σχετικό έγγραφο- πρόταση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΝΑΝΠ για ένταξη σε χρηματοδότηση από τα επιχειρησιακά προγράμματα.
Κίνηση ιδιαίτερα σημαντική για το πολύ-αναμενόμενο αυτό έργο, που θα αναβαθμίσει το λιμάνι της πρωτεύουσας της Δωδεκανήσου δηλώνοντας παράλληλα και την έμπρακτη στήριξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής των νησιωτικών περιοχών και την εκπεφρασμένη βούληση για ενίσχυση των έργων υποδομής τους.
Η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται να υλοποιήσει, από τη μια, απαιτήσεις που απορρέουν από διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με την ορθολογική χωροταξική οργάνωση των λιμενικών ζωνών, την ασφάλεια λιμένων, λιμενικών εγκαταστάσεων και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από απόβλητα πλοίων και καταλοίπων φορτίου και από την άλλη, να προσφέρει τις υποδομές εκείνες για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του λιμανιού της Ρόδου.