ΕΣΠΑ
ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ολοκληρώθηκαν 22 έργα υποδομών τουριστικού χαρακτήρα με φορέα υλοποίησης το Υπ Τουρισμού συνολικού π/υ 21 εκ €
ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
Ενταγμένα:
1. Μουσείο Μαστίχας Χίου (Ίδρυμα Τρ Πειραιώς-ολοκληρώθηκε)
2. Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων (Ίδρυμα Τρ Πειραιώς-ολοκληρώθηκε)
3. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (π/υ: 90 εκ €- έληξε η προθεσμία υποβολής -υπεβλήθησαν 2.552 αιτήσεις με π/υ 324 εκ. € και αιτούμενη δημόσια δαπάνη 139 εκ. €)
Νέα έργα που εξειδικεύθηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης (Οκτώβριος 2016) του ΕΠΑΝΕΚ
1. Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων (π/υ: 120 εκ €)
2. Ανάδειξη και αξιοποίηση δημόσιου κτιριακού αποθέματος (π/υ: 25 εκ €)
3. Δημιουργία πολυλειτουργικών παραθαλάσσιων – παραλίμνιων ‐ παραποτάμιων πάρκων (π/υ:20 εκ €)
4. Αξιοποίηση και ανάδειξη των αναγνωρισμένων Ιαματικών Πηγών δικαιοδοσίας των ΟΤΑ α΄ βαθμού (π/υ:25 εκ €)
5. Πιλοτική Δράση ενίσχυσης του θρησκευτικού τουρισμού (π/υ: 5 εκ €)
ΣΥΝΟΛΟ νέων έργων Οκτ 2016 : 195 εκ €
6. Συνδρομή στη βελτίωση δημόσιων υποδομών που συμβάλουν στην αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας και την ανάπτυξη του τουρισμού
a. Αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος του Αχίλλειου στην Κέρκυρα (π/υ : 5 εκ €)
b. Αποκατάσταση και Ανάδειξη των Σπηλαίων και των Κτιριακών Εγκαταστάσεων Διρού Ν. Λακωνίας (π/υ : 5 εκ €)
c. Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου (Σάμος) (π/υ: 4,4 εκ €)
d. Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Λιμένα Λιμεναρίων Θάσο (π/υ: 2,7 εκ €)
e. Πάρκο Οικοανάπτυξης Ιαματικών Πηγών Καϊάφα, Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός βασικών Δικτύων Υποδομής και Ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων Τουρισμού Διημέρευσης (π/υ: 5 εκ €)
f. Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (π/υ: 1,7εκ €)

ΣΥΝΟΛΟ έργων δημόσιες υποδομές που εγκρίθηκαν τον Οκτ 2016 : 24 εκ €
ΠΕΠ
1. Περιβαλλοντική αναβάθμιση, προστασία φυσικού περιβάλλοντος και διαχείριση-διακίνηση επισκεπτών στο Παλιούρι Χαλκιδικής (1,4 εκ €)
2. Οικοτουριστικό Πάρκο Φαναρίου Ροδόπης Εκσυγχρονισμός Βασικών Δικτύων Υποδομής και Ανάπτυξης Νέων Τουριστικών Υποδομών και Ανάπτυξης Νέων Τουριστικών Υποδομών (2,4 εκ €)
3. Επικούρειο πολιτιστικό κέντρο Σάμου (3,1 εκ €)
ΣΥΝΟΛΟ σε ΠΕΠ : 7 εκ €
ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»
Έργα Phasing:
1. Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας (phasing)
2. ΜΗΤΕ (phasing)
Νέα Έργα:
3. Απλούστευση των παρεχόμενων υπηρεσιών (π/υ: 1,25εκ €)
4. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου προβολής τουριστικού προϊόντος για κινητές συσκευές (mobile devices) μέσω της ανάπτυξης προτύπων εφαρμογών (mobile pps), περιεχομένου τουριστικών πληροφοριών, και υποδομών (beacons) για τη διάθεση του περιεχομένου (π/υ: 1 εκ)
5. Δημιουργία Υποδομών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης στον Τομέα του Τουρισμού (π/υ: 1 εκ)
ΣΥΝΟΛΟ σε ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα : 3,3 εκ €
ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου (Δικαιούχοι ΟΤΑ & ΑΕΙ)
π/υ: 29 εκ €
ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση»
Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής-Τουρισμός Προσφερόμενες Ειδικότητες: Υπάλληλος υποδοχής/ εξυπηρέτησης πελατών ξενοδοχείου, Υπάλληλος τουριστικού γραφείου, υπάλληλος κρατήσεων ξενοδοχείου
π/υ: (εκτιμώμενος προϋπολογισμός για τουρισμό 15 εκατ. €)

INTERREG
Μέχρι το τέλος του 2016, θα έχουν υποβληθεί 12 προτάσεις με εταίρο το Υπουργείο Τουρισμού στα συγχρηματοδούμενα προγράμματα διακρατικής συνεργασίας Interreg για έργα που αφορούν σε:
εξοικονόμηση ενέργειας των μικρών καταλυμάτων
ανάπτυξη δικτύου καταδυτικών πάρκων και προώθησης του καταδυτικού τουρισμού
προσβάσιμο τουρισμό και τουρισμός τρίτης ηλικίας
Ανάπτυξη πρότυπων εφαρμογών για έξυπνα κινητά με πληροφορικό υλικό τουριστικού ενδιαφέροντος
ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού
προώθηση ιατρικού τουρισμού
Προβολή των νησιών του Αν. Αιγαίου ως «ασφαλών προορισμών»
προβολή θρησκευτικού τουρισμού