Το πρώτο εξάμηνο του 2020 σημειώθηκε συνολική αύξηση των εσόδων του λιμένα Θεσσαλονίκης σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρά τη μείωση των διακινούμενων φορτίων, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΟΛΘΟΛΘ 0,00%, η αύξηση των εσόδων κατά τους πρώτους 6 μήνες του 2020 ανήλθε σε €1,7 εκατ. (5,3%), από €32,95 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2019, στα €34,69 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2020, με €2,9 εκατ. πρόσθετα έσοδα προερχόμενα από τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, ήτοι αύξηση 14,3% και μείωση €1,2 εκατ. προερχόμενη από τον τερματικό σταθμό συμβατικού φορτίου, ήτοι μείωση των εσόδων κατά 10,3%.

Οι παράγοντες που συνέβαλλαν στην αύξηση των εσόδων όσον αφορά την διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, είναι κυρίως η εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών στις διακινήσεις εξαγωγών από το 4ο τρίμηνο του 2019, καθώς και η αναδιάρθρωση της τιμολόγησης των υπηρεσιών διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2019.

Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων μειώθηκε κατά 1,7%, από 220.757 TEUs στο 1ο εξάμηνο του 2019, σε 217.073 TEUs το 1ο εξάμηνο του 2020. Κατά την ίδια περίοδο, οι ποσότητες συμβατικού φορτίου που διακινήθηκαν μειώθηκαν κατά 15,6%, από 2.237.584 τόνους σε 1.888.233 τόνους αντίστοιχα.

Το συνολικό λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 12,3% το 1ο εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2019. Η αύξηση του λειτουργικού κόστους αφορά έξοδα και δαπάνες που προέκυψαν από την καταβολή αποζημίωσης στελεχών που αποχώρησαν, σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30.06.2020. Επίσης, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Εταιρεία προχώρησε σε στήριξη του Εθνικού συστήματος Υγείας μέσω δωρεάς €0,3 εκατ. προς το νοσοκομείο αναφοράς για τον COVID-19 στη Θεσσαλονίκη «ΑΧΕΠΑ» για την αγορά νέου ιατρό-τεχνολογικού εξοπλισμού.

Προσαρμόζοντας αυτά τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, καθώς και τον αντίκτυπο των νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020, το λειτουργικό κόστος είναι αντίστοιχο με το κόστος του 1ου εξαμήνου του 2019 και πολύ χαμηλότερο από το λειτουργικό κόστος του 2ου εξαμήνου του 2019.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) σημείωσαν πτώση κατά 4,8%, από €14,6 εκατ. το 1ο εξάμηνο 2019 σε €13,9 εκατ. το 1ο εξάμηνο 2020, πτώση οφειλόμενη στις παραμέτρους που αναλύθηκαν ανωτέρω στο συνολικό λειτουργικό κόστος.

Τα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα επίπεδα του 1ου εξαμήνου του 2019, μειωμένα κατά 2,4%, από €8,0 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2019, σε €7,8 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2020.

Στα πλαίσια του προγράμματος κεφαλαιουχικών δαπανών του 2020, συνεχίστηκε η επενδυτική περίοδος που ξεκίνησε το 1ο εξάμηνο του 2019. Συγκεκριμένα, μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2020 παραδόθηκε ένας νέος αυτοκινούμενος γερανός ο οποίος θα τεθεί σε πλήρη λειτουργεία στο 2ο εξάμηνο του 2020. Ακολούθως, συνεχίζεται ο σχεδιασμός και η μελέτη της επέκτασης του 6ου Προβλήτα, με τον σχετικό διαγωνισμό που έχει ήδη δημοσιευτεί.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘΟΛΘ 0,00% Α.Ε., Αθανάσιος Λιάγκος δήλωσε σχετικά:

«Το γεγονός πως τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας παρουσίασαν ανοδική πορεία το 1ο εξάμηνο του 2020 είναι ιδιαίτερα θετικό, ειδικά εάν λάβει κανείς υπόψιν του τις προκλήσεις με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπος ο κλάδος των μεταφορών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Παραμένουμε αισιόδοξοι και επικεντρωμένοι στο στρατηγικό μας στόχο, που δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη του λιμένα της Θεσσαλονίκης και την υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου».