Το υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας Θράκης) απέρριψε τη χρηματοδότηση 2 επενδυτικών τουριστικών σχεδίων ύψους 15 εκατ.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 4339/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΡΕΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» που αναφέρεται στη δημιουργία νέας τουριστικής μονάδας 3 αστέρων, στην περιοχή Αυλή Καβάλας με συνολικό επιλέξιμο κόστος 2.295.983,03 ευρώ.  

Επιπλέον, αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 4339/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «North East Enterprise Ι.Κ.Ε.» που αναφέρεται στη δημιουργία ξενοδοχείου 5αστέρων στην Τορώνη Χαλκιδικής με συνολικό επιλέξιμο κόστος 12.985.714,29 ευρώ.